Hvilke vandværdier er det mest optimale for en havedam ?

 

Den kvalitet som vi tilbyder vores fisk er vital for fiskenes velfærd og den tilvækst som vi kan forvente af fiskene. Derudover har vandets kvalitet også indvirkning på hvordan fiskens favre m.m udvikler sig. Jeg har lavet denne guide med udgangspunk i det grundlæggende omkring de mest vitale punkter. Håber den kan give lidt hjælp til det mest basale.

Temperaturen har indflydelse på koncentrationen af vandets ilt indhold. Fx vil en høj vandtemperatur reducerer vandets evne til at optage ilten. Derfor skal man ved stigende temperatur sikre en god iltning af dammen men en luftpumpe. En høj temperatur øger også stofskiftet hos fiskene og de bliver mere aktiv. Det kan ikke anbefales at temperaturen kommer over 25 grader. Ved temperatur over 20 grader begynder koi´er typisk at gyde. Husk derfor at have gydebørster ude så snart de første tegn på gydning sker. Der kan tage den værste ”slåskamp” ude i søen

Hvis iltindholdet i vandet falder betydelig eller man har mange inaktive fisk kan man med fordel hurtigt have iltindholdet i vandet. Der findes et middel som hedder Tripond Ilt aktivator som kan anvendes med fordel indtil en luftpumpe evt har det i balance igen.

Ammonium og Ammoniak er en af de farligste værdier i for fiskene. Det er også den første indikation af et filter ikke virker godt nok hvis der måles Ammoniak i vandet. Måles der værdier over 0,01 mg/ltr skal man gøre noget ved det med det samme. Skal man akut gør noget kan man øge iltningen, samt lave en akutfilter via noget aktiv kul. Det kommes i en filtersæk og sænkes ned i vandet. Stop fodring indtil værdierne igen er på plads.

Når et filter kører omdannes Ammoniak til Nitrit næste værdi som man skal holde øje med. På samme måde som Ammoniak er et forhøj nitrit indhold ekstrem farligt for fiskene. Hold derfor altid en Nitrit værdi på under 0,02 mg/ltr. Hvis filteret kører optimalt vil Nitrit blive omdannes til det langt mindre farlig Nitrat. Nitrat er for koi´er ikke så skadelig som ved fx akvarie fisk. Dog er der en grundregel der siger at en langtids påvirkning af Nitrat kan forringe fiskenes vokse evne, specielt er små fisk følsomme for Nitrat. Skift evt. vand for at reducerer Nitrat´en i vandet.

Som man kan se af ovenstående så er filteret jo hjertet i hele processen i nedbrydning af Ammoniak og Nitrit og delvis Nitrat. Arbejder filteret ikke optimalt kan man med fordel tilfører Bakteriestarter som er nogle aktive bakterier som tilføjes vandet som som finder vej til filteret for der at danne en aktiv bakteriestamme.

Den sidste værdi som er vigtig er PH´en, som indikerer om vandet er syreholdig eller basisk. PH skal helst holdes i området 6,8 til 7,5. PH´en må under ingen omstændigheder komme under 5 ej hellere over 10. Det vil betyde betydelig fiskedød øjeblikkelig. En for høj PH gør at Ammoniak koncentrationen stiger. Kommer der nye fisk til søen er det vigtigt at fiskene langsom tilvendes den PH værdi som der er i søen. Sørg derfor altid for at tilpasse PH langsom. Der findes forskellige midler til både at hæve og sænke ph´en. PH´en stabileres meget nemt omkring den ønskede værdi ved at tilføje Dam stabil til søen. Den vil hæve KH værdi som er den buffer som sikre at PH forbliver stabil. En optimal KH bør ligge mellem 8-12, dog kan man med fordel sænke den til omkring 5, men så skal man også sikre at PH ikke laver udsving.

Udgivet i Alt omkring fisk m.m | Tagget , , , | Skriv en kommentar

Hvordan anvendes et bunddræn og hvordan monteres det ?

En del af de fejl som de fleste laver ved den første havedam er at man ikke monterer bunddræn. Personligt ville jeg aldrig undlade det, så snart vi taler om et bassin over 5000 ltr. Det skyldes primært min erfaring med at rengøre havedammen i foråret hvor bunden er dækket med et tykt lag slam. Stå og skovle den ene trillebøre efter den anden slam væk giver sved på panden og i værste tilfælde en beskadiget bassinfolie.

Hvordan virker et bunddræn ?

Et bunddræn virker som navnet siger ved at vandet ”drænes” ud fra bunden af søen. Der er dog ikke tale om at vandet lukkes ud i kloakken, det er derimod herfra at vandet tages når det filtreres. Bunddrænet anvendes i det man kalder et ”graviationsfilter”. Et graviationsfilter virker ved at havedammen og et kammer eller et filter forbindes via typisk et ø 110 mm rør. Filteret eller pumpekammerets overkant står i samme niveau som havedammen, og det vil betyde at vandstanden i de 2 kamre vil altid være ens. Udjævningen af vandstanden i mellem de søen og kammeret / filteret vil ske via røret og sikkert via det bunddræn som du vil installerer. Nedenstående princip tegning viser et bunddræn som er forbundet til et filter. Det kan udformes på mange måder dette blot som et eksempel. Tegningen viser et Sieve som forfilter efterfulgt at en biofilter


Bunddrænet placeres altid på det laveste sted i søen. Har man flere niveauer på søen og de IKKE skråner ned mod bunddrænet kan man lave flere bunddræn. De skal dog altid forbindes med deres egen streng hen til filter / pumpekammer

Hvordan monteres bunddrænet og rørerne i søen?

Selve bunddrænet er ca 30 cm i diameter og ca 20 cm højt. Jeg anbefaler altid at krave ca 20 cm ekstra hele vejen rundt og i dybden. Herefter blandes der noget beton som bunddrænet sættes i. Betonen pudses op så den er plan med overkant af bunddrænet. Selve bunddrænet forbindes til kammeret med ø 110 mm rør (se herunder for hvordan det limes). Jeg anvender altid tryk lim rør, så man er sikker på at det er tæt. Der findes dog også en del som anvender normale orange kloakrør. I princippet kan det sikkert bruges, men så længe man er under folien mener jeg det er det forkerte sted at spare. Det er komplet umuligt at reparerer såfremt der fx sker en sætningsskade på røret.

Røret skal have en jævn stigning hele vejen op til filteret. Man skal helst have så få bøjninger som muligt og helst undgå 90 gr sving. Jo mere lige og jævn stigning du kan lave jo mindre modstand er der i røret og jo mere vand / skidt får du ind i filteret / pumpekammeret. Helt oppe ved filteret anbefaler jeg at installerer en skydeventil. Det skal sikre at man kan lukke for vandet til filteret / pumpekammeret. Det kan være en fordel ved rengøring eller hvis man ønsker at ”flush” rør og bunddræn. Det er typisk nødvendigt 2-3 gange om året. Det sker ved at man lukker for skydeventilen og tømmer filter / pumpekammeret. Herefter åbner man igen for skydeventilen og vandet vil nu fosse ind med meget stærke kraft end normalt. Derved løsnes alt skidt og området omkring bunddrænet renses for slam m.m.

Bemærk at et ø110 mm rør passer inden i studsen på bunddrænet. For at røret er tæt skal der anvendes en specielt klæber

Hvordan monteres folie sammen med bunddrænet ?

Dette punkt er typisk der de fleste bliver urolig. Man skal nu skærer hul i den helt nye dug, men det er faktisk nemmere end du tror. Folien lægges omhyggeligt ud på plads. Brug god tid da det ikke kan gøres om. Jeg skærer herefter et kryds i hulrummet på bunddrænet. Jeg monterer herefter spændeflangen med 2 skruer diagonalt. De skal kun lige have fat så flangen stadig er meget løs. Det gør jeg da det kan være svært at finde hullerne når man har fugemasen smurt ud på folien og bunddrænet. Jeg fuger herefter både på på undersiden af folie og overside af folie. Normalt vil en gummifolie i sig selv være en pakning, men hvis der er mindre sandkorn kan sikre fugemassen at det stadig er tæt. Der anvendes samme fugemassen som til montering af rør og bunddræn. Skrue herefter alle skruer i og spænd dem fast med håndkraft. Nu skæres resten af bunddrænet fri. Som en ekstra sikkerhed plejer jeg at fuge både den indvendige sige og udvendige side af spændeflangen. Til sidst giver jeg skruer lidt fugemassen så evt. skidt ikke hænger fast i dem.

Hvordan tilpasses bunddrænet ?

Bunddrænet leveres med et topdæksel og afstandsrør som skal tilpasse. Først plejer jeg at lave 2 små huller i dækslet (1 mm). Det skal sikre at evt. luft kan komme ud og at du undgår at dækslet flyder til overfalde når der kommer vand i. Herefter skærer jeg afstandsrøret til så der ca er 1 fingers bredde mellem underkant af dæksel og spændeflangen. Det kommer sig ikke så nøje så der er blot en ca mål. Både afstandsrør og dæksel skal gå stramt på, så det ikke skyder op til overfladen. Du skal IKKE lime det da det kan blive behov for at afmonterer dem

Arbejdet er slut og du kan starte med at fylde vand i nu 🙂

Jeg håber denne korte guide har givet dig lidt basis info omkring virkemåde og montage af bunddrænet

/Klaus

Udgivet i Bassin / filter teknik | Tagget , , | Skriv en kommentar

Hvordan fodre jeg Koi´er på den rigtige måde ?

Mange kunder har tit spurgt mig hvordan de skal fodre koi´er, altså hvor tit og hvor meget. Nogle fodre 3 gange dagligt … det er jo nok som os mennesker :-), mens andre fodre oftere.

Jeg har herunder listet mine egne erfaringer, men der findes sikkert også andre muligheder

Fodringsintervaller.
Det er egentligt meget simplet. Dine koi´er skal fodres ligeså ofte som de vil have foder. Jeg bruger selv reglen med at det de kan æde på 10 min skal de bare have. Man kan starte med en mindre portion også se hvor hurtigt de spiser det. Går der fx kun 2 min har du givet dem for lidt og prøv med samme portion igen og se om det bliver spist hurtigt igen. Når du har fundet den rette mængde kan den varierer lidt efter temperatur. Generelt stiger appetitten hos koi´er i takt med at vand temperaturen stiger. Det skal mængden at foder så også
Husk dog altid at måle vandværdier og have respekt for at dit filter kan følge med. Tilsæt evt lidt Bakteriestarter i de varme perioder til understøttelse af filterfunktionen.

Hvilke temperatur kan jeg fodre imellem
Det er altid vigtigt at følge de anvisninger som står på det købte foder. Her hos os bruger vi en helårsfoder som kan anvendes nede fra 8 grader, hvor også koi´ernes fordøjelse igen sætter ind. Husk dog på at koi´erne ved 8 grader varmt vand har en meget langsom fordøjelse. Hvis du overfodre her skader du koi´erne, så var forsigtig med fodringen her. Vi starter lagsomt og øger mængden lagsomt i takt med temperaturen. Over 12 grader er der fuld skrue på !

Hvad fodre vi med
Der findes et utal af fodertyper. Dog har der i de seneste år været en tendens til at folk ikke skifter mellen alle mulige typer foder, hvilket også er anbefalings værdigt. Har man fundet et godt basisfoder skal man fastholde den og evt supplerer med farve- / vækstfoder i perioder. Hos os bruger vi flg

Wheat Germ grundfoder suppleret med vores Premium foder fra Nishikigoi-O. Vi har valgt denne type foder fordi den har de rette indhold til koi´ernes udvikling både i størrelse men også i farverne. Derudover har vi det bedst med at anvende en basisfoder da vi herfra selv kan tilføje andre ting til at varierer kosten samt skubbe til vækst og farver når vi finder det rigtig.

Alt efter temperatur tilsætter vi flg

Koivitaminer, anvender vi altid i forår og efterår. Vi blander det op i mindre portioner og hælder det ud over foderet ca 10 min inden vi fodre. Styrker koi´ernes immunforsvar. Vi anvender flg produkt: Koivits

Spiruline pulver tilsættes når temperaturen er over 20 grader. Spirulina pulver fremmer farverne hos koi´erne og anvendes i stor grad i japan. Vi anvender flg produkt: Spirulina

Montmineral, er et ler/mineral produkt som japanerne har brugt i mange år. Vi tilsætter det på foderet evt sammen med noget fiskeolie eller koivitaminer. Det er tydeligt på fiskenes afføring når dette produkt anvendes. Afføringer kommer ud som et puriøst materiale som nemmere opløses og udfiltreres. I varme perioder tilsætter vi det også direkte i vandet. Vi anvender flg produkt: Montmineral

Silkelarver tilsættes i de varmeperioder. Vi kalder det slik hos os og kan se at koi´erne nyder dem helt vildt. Er primært noget for de større koi´er. Vi anvender flg produkt: Silkelarver

Farve- / vækstfoder tilsætter vi når temperaturen er over 22 grader. Vi tilsætter ca 10% i basisfoderet. Vi anvender flg foder: Fujizakura Nishiki

Altsammen kan tilsættes i variation og tilsættes flg fra den normale husholdning: Hvidt brød i små mængder, friske rejer og grøn salat (hakkes fint).

Tip: Skal dine koi´er være håndtamme kan du med fordel kombinerer håndfodring med friske rejer og silkelarver. Den virker altid her hos os 🙂

/Klaus

Udgivet i Alt omkring fisk m.m | Tagget , , , | Skriv en kommentar

Hvilket UV-C lys skal jeg bruge til min havedam ?

Når du skal have dig et nyt UV-C filter til din havedam er det ofte en jungle at finde ud af hvad der er mest optimale. Svaret er ikke endegyltigt, men der findes nogle retningslinjer som jeg selv ofte bruger til det, samt nogle forhold som jeg ønsker at man skal være opmærksom på.

UVC lyset til havedamme blev introduceret tilbage i 1990´erne til almene damme, primært for at fjerne svævealger i vandet (grøn vand). Man havde dog kendt til teknologien længe, men desværre var omkostninger for disse anlæg langt højere en den almindelig havedams indehaver havde råd til. Det ændrede sig heldigvis og i dag har langt de fleste gavn af en UV-C lys i deres havedam.

Når man skal udvælge sig et nyt UV-C lys er der flg punkter man skal tage højde for

1. Hvad skal den rense ? (antal liter vand)
2. Hvilken montage er mulig ?
3. Hvad koster pærer som skal skiftes 1 gang årligt ?

Hvad skal den rense ?
Når man skal finde en egnet model af UV-C filter skal man tage udgangspunkt i hvor meget vand den skal rense. Det første tal man skal finde er dammen samlede antal liter vand. Dertil skal man tage højde for om der findes en del områder med lavt vand. Har mere end 25% af dammens areal lav vandstand under 50 cm skal man lægge 25% til den samlede vandvolumen. Med den samlede volumen kan man så definerer hvad den minimale vandflow skal være. Det optimale er at den samlede vandmængde i dammen renses hver 2 time. Dvs vil sige at en sø med 10000 ltr skal skal have et filteranlæg som minimum pumper 5000 ltr effektivt i timen. Husk at kompenserer for tryktab ved løft og forbindelse. Når man har den effektive vandflow som i dette eksempel er 5000 ltr, skal man beregne 6 watt UVC effekt per 1000 ltr vand. I dette tilfælde vil det så sige minimum 30 watt. Dette tal angives typisk på et UV-C filter.

Hvilken montage er mulig ?
Der har i de seneste år været en del fokus på energiforbrug, herunder tryktab i UVC lyset. Mange af de ældre UV-C modeller var konstrueret meget kompakte og derved oplevede man tryktab på pumpen når den skulle pumpe vandet igennem UV-C filtret. I dag findes der dog flere modeller hvor huset er lavet i Ø110 mm rør, som kompenseres for dette. Det er dog ikke altid muligt at monterer denne type UV-C filter og mange må derfor gå på kompromis. Jo mere vand du skal have igennem jo vigtigere er det dog at have en model med lav modstand. Vælg derfor altid en model med så lidt modstand som muligt.

Tip: Husk altid at du så vidt som muligt skal monteres UV-C filteret efter et egentligt filter. Det skyldes at effekten er størst hvis mekanisk affald er fjernet inden de belyses.

Hvad koster pærer som skal skiftes 1 gang årligt ?
En ikke uvæsenligt omkostning er udskiftningen af pærer. Heldigvis er der igennem de sneste år sket et fald i prisen på pærerne. Generelt kan man sige at jo ældre pærer teknologien er jo billigere er de. Fx så er den pærer type som kaldes TL pærer, en ældre type som koster noget mindre end fx. de helt nye Amalgan typer. Det er her som ved de fleste andre typer varer at jo dyere pæren er jo mere effektiv er den.

Tip: Husk at UV-C pærer altid SKAL udskiftes 1 gang årligt. Selvom pærer lyser er det ikke ensbetydende med at den har en UV-C effekt. Philips som er den største og bedste producent af disse typer pærer angiver at efter 8000 timer hvor pæren har været tændt. så er effekten nede på 30% !

Udgivet i UV-C filter m.m | Tagget , , | Skriv en kommentar

Opmåling af bassindug

Når du skal opmåle dugen til din kommende havedam vil jeg anbefale at det først sker efter at hullet er gravet. Man kan sagtens have en ide til hvordan udformning skal være og derfra have et bud på hvor stort et stykke folie man ønsker. Men det er en stor ærgelse at man har gravat hullet større en den folie man har købt eller for den sags skyld har en for stor folie til hullet. Derfor opmål altid efter udgravning.

For at opmåle folie skal du finde det bredeste (mål A) og længste mål på søen (Mål B). Du skal med et målebånd mål fra bred til bred i stram mål uden at målbåndet kommer ned i hullet. Noterer dig de 2 mål
Derefter måler du det dybeste sted på dammen og op til overkanten af dammen (mål C).

Herefter skal de sættes ind i flg formel

Mål C x 2 = XXXX
Denne værdi ligger du så til Mål A og samme for Mål B. Dertil kommer så typisk 50 cm til overlæg ved kanten.

Her er et ex. på udregningen af en dam som er max 5 mtr bred og 7 mtr bred. Den er 1,5 mtr på det dybeste sted

1,5 mtr x 2 = 3 mtr

5 mtr bred + 3 mtr = 8 mtr + 1 mtr til kanter (2 x 0,5 mtr)
7 mtr lang + 3 mtr = 10 mtr + 1 mtr til kanter (2 x 0,5 mtr)

Der giver så et teoretisk stykke på 9 x 11 mtr. Langt de fleste EPDM bassinfolie producenter leverer folie i flg mål 3,05; 4,57; 6,10; 7,62; 9,15; 12,20 og 15,25. Disse bredder på ruller skæres så af i løbende meter. Til ovenstående vil det så være 9,15 X 11 mtr, ialt 101 kvm

Jeg har også lavet denne lille bregner som selv ligger tallene ind og giver dig et hurtigt overblik
Klik her for at gå til beregner

Håber dette giver dig et kort indblik i hvordan den rigtige folie beregnes

/Klaus

Udgivet i Bassinfolie / bassindug | Tagget , , | Skriv en kommentar

Hvordan limes PVC fittings bedst ?

 
Når du skal lime PVC fittings er her en kort og simpel guide til hvordan du gør det. Det fleste kan sagtens lime PVC fittings og det kræver ikke den store håndværksmester eksamen for at gøre det. PVC fittings kan bruges til mange formål og alt efter hvor stor en trykklasse du ønsker din installation skal holde til, jo mere grundig skal du være i din limning.
 
1. Start med at lave en princip skitse tegning til det du vil samle. Det skal give dig et overblik over din installation og hjælpe dig ved indkøbet
 
2. Afrens emner efterhåden som du skal lime dem. Afrensning sker med rensevæske. Brug et rent aftørringspapir til at afrense emnerne.
 
3. Påfør limen på begge emner i et tyndt lag. De fleste lim har i låget en børste med som bruges til påføring. Kør børste rundt i/om emnet 4-6 gange og tryk emner sammen øjeblikkelig. Drej IKKE emnerne men pres den helt sammen
 
4. Du har ca. 5-10 sekunders tid hvis du fortryder, men det sker jo ikke 🙂
Til brug i havedam m.m kan du principelt komme tryk på anlægget med det samme. Jeg plejer dog altid lige at give det 5 min til hærdning inden jeg sætte vand på.

Håber den lille guide kan hjælpe dig fremover

Her er lidt billeder som kan hjælpe dig

Udgivet i PVC fittings / Rørføring | Tagget , , | Skriv en kommentar